červený okruh

stredne náročný, určený hlavne zdatnejším mladým ľuďom a dospelým vo výške 6-10 metrov (22 prekážok a 2 lanovky)