Teambuilding

Lanoland je ideálny priestor na jednodňový teambuilding pre Vašich zamestnancov. V prírode opadnú všetky zábrany, na tímových lanových prekážkach sa preverí schopnosť spolupracovať a opekačka dá priestor na nezáväzný rozhovor.

V okolí Lanolandu je možné umiestniť aj ďalšie doplnkové atrakcie a zážitkovou formou upevniť Váš pracovný team.